Dokud bude svítit slunce, můžeme ho použít k výrobě energie, aniž bychom znečišťovali naši drahocennou planetu

Přidat na Seznam.cz

Na rozdíl od fosilních paliv máme sluneční energii k dispozici v neomezeném rozsahu. Zároveň je uhlíkově neutrální a zdarma. Moderní topné systémy lze kombinovat se solárními panely, čímž jsou solární topné systémy k dispozici pro ohřev teplé vody nebo pro dodávání dalšího tepla do topného okruhu.

Jaké jsou výhody solární energie?

  • Nekonečné množství energie zdarma
  • Žádné emise CO2 během provozu
  • Úspora nákladů: až o 60 % méně energie na ohřev vody, až o 35 % méně energie na vytápění místností
  • Snížená spotřeba fosilních paliv
  • Solární tepelné systémy lze integrovat do stávajících systémů
  • Moderní systémy fungují efektivně i v zimě

Jak funguje solární ohřev vody?

1. Kolektory absorbují sluneční světlo přes absorbér. Zde se zahřívá speciální kapalina nosiče tepla.

2. Čerpadlo dopravuje kapalinu do tepelného výměníku solárního zásobníku.

3. Tam se tepelná energie přenáší do akumulační nádrže.

4. Pokud není sluneční záření dostatečné pro solární ohřev vody, konvenční topný systém ohřeje zásobník na požadovanou nastavenou teplotu.

Využijte sluneční energii k podpoře vytápění

Kromě výroby teplé vody může být kapalina ohřátá v kolektorech použita k podpoře ohřevu teplé vody pro topný systém. Tato metoda poskytuje zajímavou podporu provozu topné jednotky a nabízí značný potenciál úspor.

Solární energie obecně nepokryje celoroční běžnou spotřebu. Nejlépe ji lze využít v rámci kompletního systému. Například kombinace solárního ohřevu s tepelným čerpadlem nebo topením na pelety může být výhodným řešením.

Ostrovní solární systémy

Na místech, kde není přístup k rozvodné síti, nebo zřízení elektrické přípojky by bylo příliš nákladné, mohou být vybudovány ostrovní solární systémy. K akumulaci elektrické energie využívají speciální akumulátorové baterie, které mají dlouhou dobu nabíjení i vybíjení. Propracované ostrovní systémy napájejí budovy a někdy i celé vesnice v odlehlých oblastech, kde není zavedena elektřina.