Jak řešit u koupacího jezírka nasávání vody?

Přidat na Seznam.cz

Aby v koupacím jezírku fungoval pohyb vody, což je důležité pro jeho kondici, ale také pro rostliny a živočichy, které v něm žijí, je potřeba zajistit nejen výtlak, ale také nasávání vody. Jaké máme v tomto ohledu možnosti a z čeho můžeme vybírat?

Způsoby nasávání vody v koupacím jezírku

Mezi nejběžnější způsoby realizace sání patří čerpadlo na 12 V, gravitační vypouštění ze dna a vypouštění ze dna pomocí šachty pro čerpadlo. Které z těchto řešení je nejlepší a proč? V jaké situaci zvolit konkrétní řešení?

Čerpadlo na 12 V

Čerpadlo na 12 V je nejméně ideálním řešením, protože časem spotřebuje více energie a má vyšší náklady na údržbu. Jezírková čerpadla do okrasných jezírek bez živočichů pracují s napětím 230 V. To ale v případě koupacího jezírka anebo okrasného jezírka s rybami znamená vysoké riziko. Pro koupací jezírka můžete tedy zvolit pouze čerpadlo pracující s bezpečným napětím. To znamená, že v případě porušení kabelu či jiné závady nehrozí úraz elektrickým proudem. To ale není schopné podat dostatečný výkon.

Napojení filtrace na dnovou vpusť

Tato varianta nevyžaduje umístění kabelu čerpadla do vody, tudíž je mnohem bezpečnější. Filtrace je přímo napojena na dnovou vpusť a filtr je ukryt ve filtrační šachtě. Čerpadlo je pak za vývodem z filtru montované nasucho. Kromě bezpečnosti vyniká toto řešení také nízkými provozními náklady a levnější je i instalace. Kromě toho jsou všechny kabely skryty, takže při koupání nic nepřekáží.

Nasávání dnovou vpustí přes čerpadlovou šachtu

Jedná se o nejbezpečnější a nejefektivnější řešení z hlediska spotřeby energie. Voda je nasávána dnovou vpustí a čerpadlo je v poslední suché komoře čerpadlové šachty. Podmínky pro provoz čerpadla jsou tedy splněny a opět se nedostanou kabely do vody. Filtr namontovaný na čerpadle navíc pomáhá udržovat vodu v jezírku čistou a průzračnou. Tím je zajištěn ekologický provoz a optimální výsledky filtrace. Čerpadlo s filtrem v suché komoře představuje nejvhodnější řešení pro koupací jezírka. Je bezpečné, energeticky úsporné a udržuje vodu čistou. Tím je zajištěno optimální prostředí pro rostliny a živočichy žijící v jezírku. Všechny kabely jsou navíc skryté před zraky, takže potěšení z koupání nic nebrání. Ve všech případech si při instalaci čerpadla dejte pozor, abyste nepoškodili fólii. Případná oprava jezírkové fólie by vaše náklady ještě zvýšila.