Jak vyřešit odpady u rodinného domu na vesnici?

Přidat na Seznam.cz

Správná kanalizace je zásadní součástí funkčního rodinného domu. Existuje několik různých typů kanalizace, které mohou být instalovány v domě. Na opuštěné vesnici to možná budete mít u domu trochu náročnější.

Stále máte možnost následujících čtyř možností. Ta poslední je sice možná, ale také nelegální. Mezi ideální možnosti patří:

  • veřejná kanalizace,
  • septik,
  • čistička odpadních vod,
  • jímka.

Veřejná kanalizace

Veřejná kanalizace je nejběžnějším a nejjednodušším typem kanalizace, kterým jsou napojeny městské domy. Systém funguje tak, že odpadní voda a splašky z domu putují do veřejné kanalizační sítě, která následně odvádí odpad do čistírny odpadních vod. Bohužel na mnoho vesnic v Čechách není systém dovedený a potom přichází čas na alternativní možnosti.

Septik

Septik je samostatný zásobník pro odpadní vodu, který se nachází přímo na pozemku domu. Tato metoda je často používána v odlehlých oblastech, kde není dostupná veřejná kanalizace. Septik shromažďuje odpadní vodu, která je následně čištěna v nádrži. Tento typ kanalizace vyžaduje pravidelnou údržbu a vypumpování.

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod je ekologická alternativa k septiku. Tato zařízení používají přírodní procesy a bakterie k čištění odpadní vody, čímž minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Čističky odpadních vod jsou vhodné pro ty, kteří chtějí snížit svou ekologickou stopu.

Jímka

Jímka je jednorázový kontejner, do kterého se ukládají odpadní vody. Řešením jsou betonové jímky Brno, které vám firma doveze až na pozemek. Tento typ kanalizace se používá tam, kde není možné použít septik nebo domácí čističku odpadních vod. Je však nutné jímku pravidelně vyvážet a její obsah likvidovat v souladu s místními předpisy.

Surová kanalizace

Surová kanalizace je nejlevnější způsob kanalizace. Při této metodě jsou odpadní vody jednoduše odvedeny pryč z domu a vyváděny na volný pozemek nebo do přírody. Tento způsob je však často nelegální a může mít vážné ekologické následky. Mnohem lepší je objednat betonové jímky Olomouc. Myslete nejen na předpisy, ale také na životní prostředí a svou bezpečnost.