Kdy je správnou volbou ČOV a za jakých okolností raději volit lepší septik?

Přidat na Seznam.cz

Když není dostupná veřejná kanalizace, musí se odvod odpadní vody vyřešit jinak. Jako nejschůdnější možnosti se nabízí ČOV a tříkomorový septik. Jaký je mezi nimi rozdíl a kterou variantu byste měli zvolit vy?

Když je třeba vybrat správné zařízení pro čištění odpadní vody pro rodinný dům, doporučuje se volit domovní čistírnu odpadních vod (ČOV). Tento typ zařízení je vybaven filtračními nádržemi a vyspělou technologií a je navržen tak, aby mohl odstranit velké množství škodlivých látek z odpadních vod. ČOV je navíc schopna zpracovat i více zdrojů odpadních vod (např. dešťovou vodu) a je uzpůsobena pro kontinuální provoz.

Naopak při výběru čistícího zařízení pro rekreační objekty a domy v místech bez přístupu k veřejné kanalizaci se obvykle preferuje septik. Tento typ nádrže je navržen tak, aby odstranil hlavní škodlivé látky a umožnil jejich biologické rozložení. Jeho instalace je rychlá a snadná.

Co je a jak funguje septik?

Septik je vodotěsná nádoba se třemi komorami, která slouží k čištění odpadní vody. Přečištění se provádí pomocí biologického nebo pískového filtru, který zvyšuje účinnost čištění.

Tříkomorový septik je ideální volbou pro chaty či rekreační objekty, protože je odolný vůči nepravidelným provozům a nevyžaduje elektrickou energii ani bakterie. Může být zazimován bez následků. Jeho prostorové nároky navíc nejsou tak vysoké jako u domovní čistírny odpadních vod, kvalita čištění však bývá nižší.

Co je a jak funguje ČOV?

Domovní čistička odpadních vod je zařízení, které odpadní vodu přečišťuje. To znamená, že výsledkem čistícího procesu uvnitř čistírny je voda zbavená až 97% nečistot – a díky tomu může být následně využita pro zalévání nebo vsáknuta na pozemku či odvedena do povrchových vod. Plní tak podobnou funkci jako tříkomorový septik, ovšem s tím rozdílem, že ke své práci potřebuje elektřinu. Proces čištění je založený na aerobním procesu, kdy dmychadlo vhání do čistírny vzduch.

Čistící proces ČOV je založen na bakteriích, které zbavují odpadní vody nečistot. Je určena k pravidelnému provozu, protože nepravidelný přísun odpadních vod vede k úhynu bakterií a destabilizuje čistící proces, což se může projevit zápachem z čistírny nebo zkalenou vodou po jejím dokončení. Abyste čistírnu udrželi v dobrém stavu, musíte do ní pravidelně přivádět odpadní vodu.