Zabezpečte svůj majetek nejvýhodnějším pojištěním

Přidat na Seznam.cz

Kompletní ochrana majetku proti živlům, povodním, vykradení a poškození vandaly se vrchovatě vyplácí. Dnes ji už bez obtíží můžete sjednat online a pojistit si tak nemovitost a její vnitřní vybavení pro strýčka Příhodu. Pokud už pojistku máte a pojišťovna vám zrovna navýšila pojistné, porozhlédněte se po lepších podmínkách. Vyzkoušejte internetový porovnávač pojištění majetku. Je zdarma a během chvíle v něm srovnáte aktuální nabídky na trhu – mnohdy tak navíc získáte výhodné pojištění majetku o 30 % levněji v porovnání se standardní cenou.

Zrušit smlouvu o pojištění domácnosti nebo nemovitosti je možné pouze na základě podání písemné výpovědi smlouvy. Výpověď je nutné podepsat a zaslat doporučeně poštou na adresu pojišťovny nebo předat na pobočce pojišťovny. V případě předání na pobočce si nechte výpověď písemně potvrdit a potvrzení uschovejte. Smlouvu pojišťovně nemůžete vypovědět ze dne na den, ale možností, jak se z nevyhovující pojistky vyvázat, existuje hned několik.

Nejčastějším způsobem ukončení pojistné smlouvy je výpověď ke konci pojistného období. Pojistným obdobím smlouvy je zpravidla jeden rok od data počátku uvedeného na pojistné smlouvě. Dejte si pozor, pokud nepodáte výpověď smlouvy, dochází k jejímu automatickému prodloužení o další rok. Výpověď musí být pojišťovně doručena nejpozději šest týdnů před datem koncem pojistného období. S jejím odesláním tedy neotálejte – smlouva bude ukončena řádně až ke konci pojistného období. Pošlete výpověď co nejdříve, smlouva bude ukončena až k datu konce pojistného období.

Pokud jste však pojistnou smlouvu uzavřeli čerstvě a neuplynulo od data jejího podpisu více než dva měsíce, můžete ji vypovědět a smlouva bude ukončena osm dní po doručení vaší výpovědi. Případný přeplatek vám pojišťovna vrátí zpět. Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do tří měsíců od oznámení vzniku této pojistné události. Smlouva bude v tomto případě ukončena za jeden měsíc od doručení vaší výpovědi.

Pokud od pojišťovny obdržíte informaci o změně pojistného na další období, můžete pojistnou smlouvu vypovědět do jednoho měsíce od oznámení této změny. Smlouva bude ukončena k datu konce pojistného období. Pokud dojde ke změně vlastníka nemovitost nebo domácnosti, zašlete pojišťovně kopii kupní smlouvy a výpověď. Smlouva končí ke dni doručení výpovědi a pojišťovna vám bez problému vrátí přeplatek pojistného.

Nehodí se vám ani jeden výše zmíněný případ, za kterého je možné legitimně ukončit pojistnou smlouvu? Pak je tu ještě varianta výpovědi dohodou, ale u té už potřebujete souhlas pojišťovny. Pojišťovny však většinou neakceptují výpověď z důvodu lepší nabídky pojištění majetku. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání smlouvy apod. V takovém případě končí pojistná smlouva ke dni dohody obou stran.

Chcete-li si usnadnit administrativu, která je nutná v případě výpovědi, podívejte na internetový srovnávač Porovnej24.cz, kde naleznete nejrůznější vzory pro výpověď pojistné smlouvy pro všechny výše uvedené případy.