Dotace: Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám. Můžete dostat až 200 000 Kč

Přidat na Seznam.cz

Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám, kterou dnes vyhlásil ministr Richard Brabec při příležitosti stavebního veletrhu.

V prvních výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a zcela nově také na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí bude zahájen 12. října a plynule naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím. Už nyní ale mají zájemci o dotace k dispozici kompletní podmínky a mohou chystat projekty.

„Program Nová zelená úsporám za 7 let svého trvání přispěl více než 68 tisícům příjemců celkem 11 miliardami korun a dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v Česku. Domácnosti díky němu šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstupní investici. Úsporná opatření navíc zhodnotí jejich nemovitost i s výhledem do budoucna, není totiž pochyb, že právě požadavky na energetické a ekologické parametry budov budou s ohledem na rostoucí ceny energií stále více ovlivňovat jejich cenu. Z pohledu ekonomiky je nezanedbatelný přínos Nové zelené úsporám i v tom, že zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí,“ vyzdvihuje hlavní přínosy programu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkem 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Do roku 2030 ministerstvo počítá i se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun.

Nová zelená úsporám je nejdéle trvajícím dotačním programem pro energetické úspory rodinných a bytových domů. Od roku 2014, kdy navázal na předchozí program Zelená úsporám, v něm bylo přijato přes 85 tisíc žádostí a na účty domácností vyplaceno více než 11 miliard korun. Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí. Příjem žádostí, jejich administraci i vyplácení dotací zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. V nové etapě programu bude rozděleno minimálně 39 miliard korun z evropských i národních zdrojů. V prvních letech bude program financován z Národního plánu obnovy a dále pak z výnosů prodeje emisních povolenek a z Modernizačního fondu.

Zdroj: MZP