Jak upravit balkonové dveře? Postupné seřízení balkónových dveří krok za krokem

Přidat na Seznam.cz

+Import Layout

Prohýbání balkonových dveří je přirozený proces, který je třeba čas od času opravit. Podobná situace platí i pro těsnost balkonových dveří. Naštěstí si můžete jakýkoli typ úpravy provést sami. Jak se nastavují balkonové dveře? Podívejte se na naše pokyny krok za krokem!

Seřízení balkonových dveří – kdy je nutné?

První seřízení oken a balkonových dveří se provádí při montáži. Montáž oken obvykle provádí odborná firma, takže se po určitou dobu nemusíte starat o jejich seřízení. Balkonové dveře by měly bez problémů fungovat nejméně rok po instalaci, i když pro to ve skutečnosti neexistuje žádné pravidlo.

Dříve nebo později bude třeba vaše terasové dveře seřídit. Potřeba seřízení může být způsobena dvěma příčinami a to prověšením dveří nebo netěsností. Je to důsledek běžného používání dveří, a proto mu nelze zabránit. Hodnoty posunu se měří v milimetrech, ale to stačí k tomu, abyste při otáčení klikou a následně při otevírání a zavírání dveří začali pociťovat odpor.

Seřízení těsnosti balkonových dveří se obvykle provádí dvakrát ročně, v zimě a v létě. I samotní výrobci oken definují jednotlivá nastavení dveří jako letní a zimní. Přilnavost dveří k rámu musí být v zimě dostatečně velká, aby nedocházelo k úniku tepla z domu nebo bytu. V létě se naopak doporučuje povolit těsnost terasových dveří na minimum.

Jak seřídit plastové balkonové dveře? Pokyny krok za krokem

Nastavení těsnosti křídla

K nastavení těsnosti budete potřebovat k tomu určený klíč. Případně můžete použít kleště, ale pak musíte být obzvláště opatrní, abyste nepoškodili kovové části dveří.

Jak seřídit dveře na terasu nebo balkon? Otevřete dvířka až na doraz a najděte tři kulaté západky, jednu úplně nahoře, jednu v polovině křídla a jednu o něco níže. Pomocí speciálního klíče nebo kleští otočte zvoleným úderníkem doleva nebo doprava. Na náraznících najdete speciální značení v podobě malých a velkých kruhů, které vám pomohou najít cestu kolem nárazníků. Při montáži terasových dveří jsou západky v neutrální poloze. Pouze otočením konkrétního úderníku doleva nebo doprava (o 90 stupňů) se dveře uvolní nebo utěsní (těsnější přilnutí k rámu).

Nastavení výšky křídla

Pokud balkonové dveře kladou při otevírání nebo zavírání odpor, pomůže úprava jejich výšky. Balkónové dveře se prohýbají, takže pokud jde klika ztuha nebo dveře drhnou o rám, bude pravděpodobně nutné je zvednout. Použijte k tomu imbusový klíč o průměru 4 mm. Balkonové dveře by měly být ve sklopené poloze, než budete pokračovat.

Jak seřídit výklopné balkonové dveře? Chcete-li křídlo dveří zvednout nebo spustit, sejměte krytku ze spodního závěsu dveří a do otvoru horního závěsu, kde je umístěn seřizovací šroub, vložte imbusový klíč o průměru 4 mm. Otáčením klíče ve směru hodinových ručiček se křídlo zvedne, otáčením proti směru hodinových ručiček se sníží. Šroub by měl být nastaven o půl otáčky, aby nedošlo k opačnému efektu.

Po každém nastavení šroubu o půl otáčky zkuste balkonové dveře několikrát zavřít, otevřít a naklonit. To vám umožní posoudit, zda úprava přinesla požadovaný efekt. Pokud se dveře stále třou o rám nebo pokud je klika silně otočená, opakujte operaci, dokud nenajdete optimální nastavení.

Nastavení vodorovné polohy dveří

Pokud nastavení výšky terasových dveří nepřinese požadovaný efekt (dveře se stále špatně ovládají), zkuste je nastavit horizontálně (vlevo/vpravo). K tomuto účelu použijte stejný imbusový klíč o průměru 4 mm. Než budete pokračovat, otevřete balkonové dveře na maximum.

Jak seřídit terasové dveře ve vodorovné poloze? Chcete-li křídlo dveří posunout doleva nebo doprava, najděte na straně spodního závěsu seřizovací šroub. Stejně jako u nastavení výšky otočte šroubem pouze o polovinu otáčky. Po každém seřízení zkontrolujte, zda stále přetrvává odpor, a v případě potřeby postup opakujte.

Úhlopříčné nastavení polohy dveří

V některých případech může být nutné balkonové dveře šikmo seřídit, tj. zvednout nebo spustit dveře ze strany kliky. To lze provádět stále stejným imbusovým klíčem o průměru 4 mm. Chcete-li balkonové dveře nastavit šikmo, najděte seřizovací šroub u horního závěsu. Najdete ho v části závěsu, která přímo sousedí s dveřním křídlem.

Seřízení balkonových dveří – zvládnete to sami!

Pokud máte potřebné nářadí, nemělo by vám seřízení balkonových dveří činit žádné potíže. První seřízení balkonových dveří může být časově náročné, ale nenechte se odradit. Jakmile se naučíte provádět úpravy, bude to mnohem snazší.

Pro zachování balkonových dveří a minimalizaci rizika vrzání nebo tření dveří o rámové prvky je vhodné namazat kování silikonovým olejem určeným k tomuto účelu. Pravidelné mazání umožňuje udržet kovové části v dobrém stavu po dlouhou dobu.