Kdo bude bydlet v obecních nájemních bytech?

Přidat na Seznam.cz

Mladé rodiny, učitelky, kuchařky, uklízečky, policisté, hasiči, sanitáři, důchodci, restituenti, sociální slabší. Tito všichni potřebují nájemní byty.

Bydlení je jednou z nejzákladnějších potřeb každého člověka. V současnosti stát v bytové politice selhává na plné čáře. Odborníci se shodují na potřebě zvýšení podílu nájemního bydlení v Česku. Přesto toto téma téměř vůbec nerezonuje současným politickým spektrem stran zvolených v parlamentu.

Existuje několik skupin obyvatel, které potřebují a mají zájem o bydlení v obecních nájemních bytech. Pojďme si je ve stručnosti rozebrat.

Mladé rodiny. Mladí lidé mají do značné míry problém zajistit si vlastní bydlení. Byty jsou drahé, podmínky pro získání hypotéky se pomalu ale jistě zpřísňují, hotovost žádná. Mladí lidé často řeší bydlení drahým komerčním pronájmem, na kterém z dlouhodobého hlediska ztrácejí. Řešením jsou startovní byty pro mladé, které dokáží mladým ušetřit část příjmu prostřednictvím levného pronájmu. Takový model užívají Rakušané, kteří ho dovedli do absolutní dokonalosti.

Učitelé / ky, kuchaři / ky, uklízeči / ky. Vzdělání je investice do budoucnosti. Nicméně povolání, které zajišťují vzdělávání budoucích generací jsou extrémně málo placené. Kdo bude učit naše děti, pokud si učitelky nedokáží zaplatit bydlení ve městech a obcích? Kdo jim bude vařit? Kdo udrží školní zařízení v čistotě? Pozitivem je konstantní růst mezd lidí pracujících ve školství, avšak stále to nestačí. Jsou města, kde je reálné problém najít učitelku do mateřské školky, protože nikdo to za ten plat v předražené lokalitě nechce dělat. Řešením jsou obecné byty právě pro tuto skupinu obyvatel.

Policisté, hasiči, zdravotní personál. S rozrůstajícími městy vzniká přirozená potřeba zvyšovat bezpečnost obyvatel měst. Tu zajišťují represivní a záchranné složky státu. V první řadě vnímáme akutní nedostatek obecních / městských policistů, kteří by zajišťovali ochranu obyvatel obcí a měst na každodenní bázi. Jsou to finančně slabě motivované pozice, na které jednotlivé obce a města prostě neumí sehnat dostatečně kvalifikovaný personál. Totéž platí i o záchranných složkách státu, tedy o hasičích či zdravotnickém personálu. Potřeba zajišťování ochrany a zdraví přímo úměrně roste s počtem obyvatel. Řešením mohou byt obecní nájemní byty cílené právě pro tyto skupiny lidí.

Senioři. Populace Slovenska rychle stárne. V současnosti máme problém zajistit přiměřenou a hlavně důstojnou péči o seniory. Každopádně existuje skupina seniorů, kteří celý život pracovali, už jsou na důchodu ale stále jsou v aktivní fázi života a nepotřebují akutní péči. Právě pro ně je vhodný nájemný byt, který by mohli užívat po celou dobu aktivního života. Mnozí čekatelé o přidělení obecních nájemních bytů jsou právě senioři.

Sociální slabší. Péče o sociálně slabší skupiny obyvatel je úkolem státu. Ještě důležitější je jejich pozitivně motivovat k tvorbě hmotných statků. Jedním z nástrojů jsou sociální byty, které mají potenciál zlepšit sociální podmínky těchto lidí. Samozřejmě v součinnosti s příslušným oddělením sociálních věcí, které konstantní prací dokáže zajistit efektivní sociální začlenění a docílit finanční samostatnost sociálně slabším lidem.

Konkrétní města a obce mají specifické potřeby pro skupiny obyvatel. Někde je akutní potřeba zajistit bydlení pro mladé rodiny, jinde pro sociálně slabší, jinde pro lidi pracující ve školství. Určit „pro koho“ a reálné postavit nájemní byty musí samosprávy, avšak úkolem státu je zajistit co nejlepší podmínky pro řešení problematiky dostupnosti bydlení. V současnosti stát poskytuje velmi kvalitní možnosti financování nabývání nájemních bytů, avšak nestačí to. V první řadě chybí silný politický tlak z vládní koalice. Důsledkem jsou neefektivní byrokratické procesy, nevyužití zajímavých příležitostí, v mnoha městech nulová motivace řešit dostupnost bydlení na politické úrovni. Řekněme si pravdu: bez systematických politických tlaků na státní i komunální úrovni se tato problematika nikdy nezačne efektivně řešit.