Podle čeho vybrat koberec? Triexta, nebo nylon?

Přidat na Seznam.cz

Vzhledem k veškerému rozruchu kolem triexty by bylo moudré, aby zákazníci nakupující koberce zvážili, zda je toto novější vlákno lepší než osvědčený nylon. V závislosti na tom, co hledáte, má každý typ koberce své výhody.

Co je Triexta?

Triexta je syntetické kobercové vlákno vyrobené z polytrimethylen tereftalátu, který má některé podobnosti s polyesterem, vysvětluje web TheSpruce.

Kvalita a trvanlivost

Jak nylon, tak triexta jsou k dispozici v kobercích mnoha různých kvalit. Koberce vyrobené z jednoho vlákna tedy nebudou jednostranně lepší než koberce vyrobené z druhého vlákna.

Při porovnání koberce z nylonu s kobercem z triexta stejné kvality je patrný mírný celkový rozdíl v trvanlivosti. Triexta je stejně pevná jako nylon. Koberec z triexty splní tedy svůj účel stejně dobře ne-li lépe než koberec z nylonu stejné kvality. Nylon se v kobercích používá od poloviny 50. let 20. století, takže má za sebou několik desetiletí používání, které podpořilo jeho pověst odolného materiálu. Triexta, která byla poprvé k dispozici v roce 2009, je stále relativním nováčkem.

Náklady

Obecně platí, že triexta je levnější než nylon. To ale neznamená, že všechny nylonové koberce budou dražší než koberce z triexty. Protože je však výroba samotného nylonového vlákna nákladnější než výroba vlákna triexty, bude daný nylonový koberec pravděpodobně dražší než koberec triexty stejné kvality.

Životní prostředí

Převážná většina triexta koberců obsahuje rychle obnovitelnou kukuřičnou glukózu namísto ropy, a to až 37 %. To prospívá nejen vnějšímu prostředí, ale i prostředí ve vašem interiéru, protože se z koberce uvolňuje méně těkavých organických látek VOC. VOC jsou chemické sloučeniny, které se odpařují z pevných nebo kapalných umělých výrobků a některé z nich mají krátkodobá i dlouhodobá zdravotní rizika.
Nylon se nevyznačuje obnovitelnými zdroji, ale některé nylonové koberce se vyrábějí s recyklovaným obsahem, což je prospěšné pro životní prostředí. Kromě toho lze v současnosti stále více nylonových koberců recyklovat zpět na koberce, čímž se snižuje množství odpadu na skládkách.

Odolnost proti skvrnám

Triexta je ze své podstaty odolná vůči skvrnám, protože vlákno samo o sobě je hydrofobní, což znamená, že nemá tendenci absorbovat látky na bázi vody. Vlákno lze často čistit pouze vodou, což lze považovat za přínos triexty pro životní prostředí, protože se tím snižuje potenciální používání chemických prostředků na ošetření skvrn. Nylon musí být ošetřen, aby odolával skvrnám, a skvrny, které touto úpravou proniknou, lze obtížně odstranit.

Zdroj: thespruce.com