Toto jsou typy architektury, které formovaly naši moderní éru

Přidat na Seznam.cz

Architektura byla vždy využívána jako tvůrčí prostředek k definování funkčních prostor a hrdé prezentaci kulturních časových linií. Když se podíváme na typy architektury, které vznikly v průběhu historie, vidíme příběhy, které architekti svými uměleckými díly vyprávěli.

Staroegyptská architektura – 3 050 př. n. l. až 900 př. n. l.

Není překvapením, že jedna z nejvlivnějších civilizací v dějinách vytvořila jeden z nejpozoruhodnějších architektonických stylů, píše web Archute. Stavba egyptských pyramid bude inspirovat generace architektů ještě dlouho po našem odchodu z tohoto světa. Pyramidy však nejsou jedinou stavbou, která představuje architektonický výraz Egypťanů. Před stavbou pyramid Egypťané směřovali svou energii a kreativitu k tomu, aby uvedli v život úžasně detailně propracované chrámové komplexy. Tyto chrámy se zaměřovaly jak na funkci, tak na estetickou krásu.
Řecká i římská architektura si z tohoto architektonického stylu vypůjčila několik prvků, včetně rozšíření obelisků v Římě a stylizovaných motivů sloupů v raném Řecku. Bohatou symbolikou a velkolepým technickým umem egyptské architektury se architekti inspirují i dnes.

Řecká a římská architektura – 850 př. n. l. až 476 n. l.

Často se setkáte s tím, že starověká řecká a římská architektura jsou sdružovány pod pojmem klasická architektura. Klasická architektura je architektonický styl, který zahrnuje stavby původně postavené starými Řeky a Římany. Tato časová osa architektonického designu je mezi 5. stoletím př. n. l. v Řecku a 3. stoletím n. l. v Římě.
Tento typ architektury byl pro architekty po celé generace pilířem inspirace, kdykoli hledali osvětlení v dávné minulosti. Tento architektonický styl v sobě skrývá mnoho ideálů a tajemství, z nichž architekti jako vy těží díky starověkému Řecku.

Gotická architektura – 1150 n.l. až 1530 n.l.

Většina nejznámějších kostelů v Evropě jako inspirovaná gotickou architekturou. Od Francie až po další části kontinentu se setkáte s kombinací žebrové klenby, lomeného oblouku a létajícího příporníku, které zdobí většinu staveb.
Pokud jste navštívili některý z kostelů inspirovaných gotickým architektonickým stylem, všimli jste si, že z vitrážových oken proudí dovnitř značné množství světla, které jedinečným způsobem osvětluje kostel. Je to díky snížené hmotnosti a zvýšené výšce stěn, které takto propouštějí světlo do kostela.

Byzantská architektura – 527 n.l. až 1453 n.l.

Byzantská architektura vznikla, když Konstantin v roce 330 n. l. změnil hlavní město Římské říše na Konstantinopol. Konstantinopol je dnes známá jako Istanbul. Architekti této doby čerpali z prvků římského architektonického stylu, ale více si dovolili pracovat s klasickými řády.
V této době se při stavbě kostelů používal půdorys řeckého kříže a stavební materiály, jako jsou cihly a malta. Z těchto stavebních materiálů se vytvářely složité geometrické vzory určené k dekorativním účelům.
Většina nejikoničtějších staveb této společnosti vznikla v době, kdy byla říše nejbohatší, tedy přibližně ve středním období této éry. Hagia Sofia, která je jedním z nejikoničtějších výtvorů tohoto architektonického designu, hrdě zobrazuje inženýrskou zdatnost Byzantinců.

Zdroj: archute.com, Instagram