Naklání se vám strom? Narovnejte jej a stabilizujte