Začala topná sezóna. Chce to domů pozvat kominíka

Přidat na Seznam.cz

Slunečné dny vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají vaše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abyste si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. 

Během loňské topné sezóny, tedy od září 2021 do března 2022, došlo k 1 124 požárům způsobených komíny, uvádí čeští hasiči. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 1 013. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 118 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

– Je kouřovod řádně upevněn?
– Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
– Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
– Fungují uzávěry komínových dvířek?
– Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje?
– Je použita tepelná a nehořlavá izolace?
– Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
– Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, ale pískem.

Revizní technik

Pro provádění revize spalinové cesty musí osoba, která revizi provádí, mít osvědčení revizního technika. Pro ověřování revizních techniků spalinových cest můžete využít APLIKACI.

Zdroj: hzscr.cz